STRONA GŁÓWNA

Kopiec Tatarski

Kościoły i Klasztory

Stare Zamczysko

Mury Obronne

Miasto Przedlokacyjne

Rynek Miejski

Budowle Sakralne

Twierdza 

Rotunda - Martyrion

Miejsca Pamięci Narodowej

Zamek Kazimierzowski

Cmentarz Główny

Wieża Zegarowa

Muzeum Archidiecezjalne

PLAN  MIASTA Z XVII w.

Opracowanie strony:  © P.Jaroszczak - Przemyśl 2000