STRONA GŁÓWNA

NIE dla nazwania ulicy w Przemyślu 

imieniem

biskupa J.Kocyłowskiego 

Projekt uchwały Rady Miejskiej Przemyśla część 1

Projekt uchwały Rady Miejskiej Przemyśla część 2

Posiedzenie Rady Miejskiej Przemyśla 13.06.2013 - część 1

Posiedzenie Rady Miejskiej Przemyśla 13.06.2013 - część 2

Biskup Jozafat Kocyłowski - informacje

Oświadczenie - dr Andrzej Zapałowski

Apel - Społeczna Fundacja Pamięci Narodu Polskiego

Protest skierowany do władz miejskich w Przemyślu

Wniosek o unieważnienie uchwały skierowany do Rady Miejskiej w Przemyślu

Wniosek o unieważnienie uchwały skierowany do wojewody podkarpackiego w Rzeszowie

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Historycznego - Oddział  w Przemyślu

Ulica J.Kocyłowskiego w Przemyślu